Kontakt

Možete nas kontaktirati putem:
E-maila: cps.kontakt@hotmail.com

Babice koje preporučujemo:

Ivana Veličkov, Beograd
plaviahat@gmail.com
060/088-5269

Divna Miljković, Beograd
064/172-5400

Ginekolog Slavica Vasiljević, Beograd
064/123-2675

Savetovalište za dojenje:
061/131-8137
061/144-7824