Centar za zdravstveni oporavak
Kuća zdravlja - edukativni centar

Dr Milovan Milošević, selo Dub, Bajina Bašta
tel. 065/857-6999, 060/357-6999