Nalazite se na sajtu koji predstavlja nepotpun prevod sajta Nehemije Gordona www.nehemiaswall.com

Nehemija Gordon je završio osnovne studije iz arheologije i magistarske studije iz Biblije na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Radio je na prevođenju Kumranskih Svitaka sa Mrtvog mora i dešifrovanju drevnih hebrejskih tekstova. Predstavlja značajnu ličnost u okviru karaitskog jevrejskog pokreta. Drži predavanja i vodi grupe na istorijske biblijske lokalitete u Izraelu.